Akreditované vzdělávání pro pedagogy (DVPP)

Pedagog – profesionál pojímá svoji výuku nikoliv jako pouhé „předání obsahu“, ale výuku realizuje vždy ve vztahu žák – učitel.

Posláním naší nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je podpora jejich profesionality a rozvoje dalších znalostí a dovedností v akreditovaných vzdělávacích modulech. Mnohé z nich jsou jedinečné v rámci České republiky, posuďte sami:

  • Kreativní techniky
  • Jak se narodí kniha – rozvoj čtenářské gramotnosti
  • Rozvoj grafomotoriky pomocí interaktivní tabule
  • Tablet v práci pedagoga mateřské školy
  • Storytelling – vzdělávání prostřednictvím příběhu
  • Pohyb jako fyziologická potřeba dítěte v předškolním věku

 

Všechny vzdělávací moduly jsou akreditované v rámci DVPP prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Nevájete nás kontaktovat pro podrobnější informace a realizaci vzdělávání právě pro vaši školu či mateřskou školu – sestavíme vám program přímo na míru vašim pedagogů.

 

Akreditace MŠMT ČR v rámci DVPP:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky udělilo akreditaci naší společnosti k realizaci vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky.

Ve vzdělávacích programech se zaměřujeme zejména na pedagogy mateřských škol.