Akreditované vzdělávání pro sociální pracovníky

V zahraničních teoriích o sociální práci se mluví o „umění, vědě“ této profese. Je tím míněno nadání, osobní hodnoty, zkušenosti a tvořivost. Sociální pracovník je klientům osobně nejbližším, a proto je nezbytné, aby se práce nestala jen rutinní záležitostí, zažitou koncepcí daného zařízení.

Věříme, že i našim novým vzdělávacím programem přispějeme k rozvoji znalostí, dovedností a dalšímu profesnímu růstu pracovníků v sociálních službách.

Akreditace MPSV ČR:

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky udělilo akreditaci naší společnosti pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách a neformálních pečovatelů v oblasti sociální prevence, péče a poradenství. Vzdělávací modul získal akreditaci jako první v republice.

Storytelling jako terapie - úvod do práce s příběhem

(Akreditace MPSV č. 2014/0530-PC/PP)

 

Úvod do využití literatury při péči o osoby s emocionálnímí a vážnými psychickými problémy

(Akreditace MPSV č. 2015/0242-PC/PP)