Vzdělávání, kurzy, semináře

Vzdělávání jako cesta

Pohyb, stejně tak jako změny, jsou podstatnou a nedílnou součástí našeho života, a to jak kolem nás, tak v nás samých. Nelze je zastavit, nelze se jim vyhnout. Úkolem vzdělávání je připravit člověka na pohyb životem i nevyhnutelné změny. Zároveň vzdělávání samo změny iniciuje.
Nejenže člověk dle svých znalostí a schopností mění své okolí, má také jedinečnou možnost a schopnost změnit sám sebe. Tím dostal člověk do svých rukou obrovskou moc a svobodu formovat svůj život. Jde o to, aby se naučil ji správně využívat.